Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
     Produkty
    > IESWIN
    > IESWIN LIGHT
    > IESWIN START
    > Moduly systému
    > Moduly Plus
    > Mzdy
 

Ceníky

 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Produkty - IESWIN LIGHT

 

IESWIN LIGHT

Je určen pro malé a střední firmy a organizace. Verze Light se liší od plné verze jistými omezeními v uživatelském komfortu, která jsou patrná hned při vstupu do modulu neaktivními položkami menu. Tato omezení jsou plně kompenzována značnou finanční úsporou při pořízení programu. V případě potřeby je kdykoliv možný přechod na plnou verzi IESWIN. Verze IESWIN LIGHT je zjednodušená verze programu, která není omezena počtem zpracovaných dokladů a lze ji provozovat i v malé firemní síti, tzn že ekonomické agendy v systému IESWIN LIGHT může zpracovávat více síťových uživatelů současně. Ve verzi LIGHT lze rovněž zpracovávat účetní agendy pro neomezený počet firem - v tzv. multiverzi pro klienty.

 

Ve verzi LIGHT narozdíl od plné verze NELZE:

- vést ekonomické agendy na více počítačích místně odloučených nebo na pobočkách a provádět  vzájemné přenosy dat (exporty a importy) mezi samostatnými instalacemi software IES

- verze LIGHT neobsahuje modul Banka, který komunikuje s bankovním software (homebanking)

- verze LIGHT neobsahuje modul Zakázkový list, který podrobně eviduje a vyhodnocuje veškeré zaevidované doklady na zadanou zakázku.

- nelze účtovat na zakázky.

- tisknout finanční výkazy a sestavy v cizích jazycích (Cash flow, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát).

- sestavovat a tisknout Plán nákladů a výnosů, také nelze tvořit a tisknout volitelné nebo doplňkové sestavy.

- provádět párování saldokonta s automatickým proúčtováním rozdílu

- převádět saldokontní položky z jednoho účtu na jiný saldokontní účet,

- nelze tisknout přehledy a rekapitulace saldokont - pouze jeden základní tiskový výstup ze saldokont

- podrobné statistiky a vyhodnocení prodeje, vlastní objednávková činnost, dávková aktualizace prodejních cen, využití funkčních celků (kompletů karet), vedení celních skladů.

- nelze tisknout sestavu Plán úhrad faktur, vystavovat a tisknout upomínky

- provádět dávkové generování faktur pro pravidelně se opakují fakturaci, převod nedobytných pohledávek, tisky podkladů pro penalizaci, inventarizace závazků a pohledávek.

- převod majetku do jiného typu, rekapitulace dle typu majetku, rekapitulace pohybů dle typu majetku, úplný plán odpisů (víceletý) a mnoho dalších přehledů a tisků z evidence majetku.