Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
     Produkty
    > IESWIN
    > IESWIN LIGHT
    > IESWIN START
    > Moduly systému
    > Moduly Plus
    > Mzdy
 

Ceníky

 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Produkty - Mzdy

 

Naše firma nemá své specialisty na mzdy a související agendy. Chceme však, aby naše nabídka softwarových produktů byla komplexní. Doporučujeme tedy program MZDY & personalistika firmy SPEISOFT, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Software MZDY firmy SPEISOFT komunikuje s programem IESWIN prostřednictvím importu souboru vypočtených mezd do účetních dokladů v modulu Účetnictví. Funkce pro tento import z mezd je standardní a je zahrnuta v ceně za modul Účetnictví IESWIN.

Charakteristika software MZDY & personalistika SPEISOFT:

Program MZDY a personalistika je vyvíjen a prodáván od roku 1995 a je určen pro komplexní vedení mzdové agendy. Během vývoje programu byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy, přehlednost, operativnost, srozumitelnost při zadávání vstupních údajů a vypovídací schopnost výstupů vzhledem k potřebám firem a kontrolních orgánů státní správy. Program obsahuje mimo jiné i tiskové výstupy, které odpovídají formulářům kontrolních orgánů působících v oblasti mzdové problematiky. Další tiskové výstupy slouží především pro kontrolu zpracování a následnou kontrolu orgánů státní správy.

V současnosti program používají stovky podnikatelských subjektů z různých oblastí podnikání a řada organizací působících v rozpočtové a příspěvkové sféře.

Program je distribuován ve dvou verzích:
Základní verze – umožňuje zpracovávat mzdovou agendu pro jeden subjekt (firmu).
Multiverze – umožňuje zpracovávat mzdovou agendu pro libovolný počet subjektů(firem).
Pro jeden subjekt lze zpracovávat mzdy až pro 99999 zaměstnanců.
Pro obě verze je cena stanovena podle předpokládaného počtu zpracovávaných zaměstnanců (viz ceník).
Obě verze lze následně libovolně rozšířit na požadovaný počet zaměstnanců za příplatek.

Všechny verze lze rozšířit o nadstavby:

1. zpracování mzdové agendy v síťovém prostředí

2. personální nadstavba - umožňuje rozšířit evidenci zaměstnanců o informace personálního charakteru např. dosažené vzdělání, jazykové znalosti, absolvovaná školení apod. Dále umožňuje tisk potvrzení o zaměstnání a modifikovatelných sestav.

3. personální nadstavba Plus - umožňuje rozšířit evidenci zaměstnanců o informace o absolvovaných odborných školeních, školeních BOZP, průkazech odbornosti, odborných zkouškách, lékařským prohlídkám apod.. Umožňuje vést jejich evidenci, evidovat data a dobu platnosti a následně vytvořit plán absolvování školení, obnovení platnosti průkazů, zkoušek odbornosti, lékařských prohlídek.

4. elektronický platební styk - dle přání zákazníka lze upravit formu výstupů pro zpracování systémy pro elektronický platební styk s bankovními ústavy ( tzv. homebanking)

Další informace získáte přímo na internetových stránkách firmy SPEISOFT www.mzdy.info

 
Ceník programu MZDY & personalistika 1.2017
Základní verze Cena bez DPH 21%
- zaměstnavatel s 1-25 zaměstnanci 7 000,-
- každých dalších 25 zaměstnanců (do 50) 2 000,-
- každých dalších 25 zaměstnanců (od 51 do 500 ) 500,-
- každých dalších 25 zaměstnanců (od 501 do 1000 ) 250,-
- každých dalších 25 zaměstnanců (od 1001 do 99999 ) 100,-
Multiverze + 50% z ceny základní verze
Instalace a zaškolení v rozsahu 2 hodin ZDARMA  
Nádstavby  
- personální nadstavba 2 500,-
- personální nadstavba PLUS                     (novinka) 3 500,-
- elektronický platební styk 2 000,-
- síťová verze + 50% z ceny základní verze/stanice
Ceník služeb
- předvedení programu u Vás (v Brně a okolí) zdarma
- telefonické nebo emailové konzultace zdarma
- instalace 900,-/hodina
- konzultace 900,-/hodina