E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

UPDATE VERZE IESWIN 2024

Upozornění :

Na této stránce si můžete bezplatně (není-li uvedeno jinak) stáhnout aktuální variantu jednotlivých modulů pro verzi IESWIN 2024

Před stažením si ověřte místo (adresář), kde je IESWIN nainstalován,

a zda máte nainstalovánu aktuální verzi IESWIN 2024!

Kde je IESWIN nainstalován zjistíte v kterémkoli modulu kliknutím na velké tlačítko uprostřed okna

s logem E-SOFTu,v tabulce systémových informací,

viz. bod č. 2 - Aktuální adresář (nejčastěji c:\ieswin)

a jakou verzi používáte, zjistíte v téže tabulce

viz. bod č. 3 - Verze programu    2024W01  /písmeno*.

Pokud zde nemáte uvedenu verzi 2024W01,

NESTAHUJTE  žádný z následujících modulů !!!

Nemáte-li verzi aktuální pro rok 2024, mohlo by dojít k nefunkčnosti Vámi používané verze IESWIN,

která je již neaktuální.

!!!   Pozor, tento UPDATE není v žádném případě UPGRADEM ze starších verzí IESWIN   !!!

*/písmeno  znamená verzi překladu, která se bude obměňovat a to v abecedním pořadí

(např. 2024W01/A pak bude následovat 2024W01/B, C, D, E......... atd.)

Porovnáním tohoto písmene na Vašem počítači a na níže uvedené tabulce odkazů zjistíte, jestli máte aktuální překlad verze.

V případě potíží či dotazů nás ihned kontaktujte.

 

 

Před samotným začátkem stahování ukončete veškerou činnost v systému IESWIN tak, aby nebyl spuštěn žádný modul.

Kliknutím na odkaz daného modulu začne stahování dotazem, zda vybraný soubor Spustit nebo Uložit nebo Uložit jako.

Zvolíte tlačítko "Uložit jako" a jako cílovou složku vyberete Váš počítač a pak disk a adresář programu, který jste si mohli ověřili v tabulce bod č. 2 (viz. výše).

Budete upozorněni na existenci tohoto souboru a dotázáni, zda jej chcete přepsat.

Zvolíte "ano přepsat".

Tento postup pak zopakujete u všech ostatních modulů, které chcete aktualizovat.

 

Modul ke stažení Aktuální verze je 2024W01/ A2
Základní spouštěcí lišta IES.exe
Spuštění základní lišty IESini.exe používá se jen v případě problémů se spuštěním ies.exe
modul Účetnictví IES_Ucto.exe U
modul Fakturace IES_Fakt.exe F
modul Likvidace faktur došlých IES_Lfd.exe L
modul Pokladna IES_Pokl.exe P
modul Sklad IES_Skla.exe S
modul Majetek IES_Maj.exe M
modul Banka IES_Bank.exe B
modul Zakázky IES_ZLIST.exe Z
modul Správce systému IES_Sprv.exe
modul Správce souborů IES_Soub.exe
modul Editor formulářů IES_Edfo.exe  
modul Nastavení výstupů IES_Expo.exe  
modul Editor formulářů Sinea IES_Sinea.exe  
modul Tisku IES_Tisk.exe  
modul PAP IES_PAP.exe  
číselník PrDP 2018 PrDP2018.txt tento číselník lze stáhnout kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz a volbou uložit cíl jako, kde máte možnost vybrat adresář kam uložit (nejčastěji c:\ieswin). Pokud tento soubor v adresáři již existuje, přepíšeme jej.

Pro správnou funkci je též nutné stáhnout a aktualizovat jednotlivé moduly.


Postup pro doplnění do dat IESWIN naleznete zde .