Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
 

Produkty

 

Ceníky

    > Konfigurační balíky
    > Samostatné moduly
    > Moduly plus
    > Upgrade
    > Ceník služeb
    > Mzdy
 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Ceníky - Služby

 

Ceník služeb platný od 1.1. 2015

Minimální účtovaná sazba je 1 hodina. Počítána je každá započatá hodina.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Zaškolení k optimálnímu využití programu IES WIN 1.000,- Kč/hod.

Optimální nastavení programu IES WIN (úprava formuláře, číselníků, atd.)

1.000,- Kč/hod.
Zásah technika (při závadách způsobených uživatelem) 1.000,- Kč/hod.
Práce technika při upgrade programu IES WIN 1.000,- Kč/hod.
Metodicko-analytické práce(výkazy, CashFlow, plán nákladů) 1.000,- Kč/hod.
Programátorské práce při individuálních úpravách programu 1.000,- Kč/hod.

Oprava dat po poškození HW, po výpadku proudu, uživatelem vyžádaná rekonstrukce dat, oprava dat způsobená uživatelskou chybou

1.000,- Kč/hod.

Oprava dat prostřednictvím e-mailem, vzdáleného přístupu a pod.

1.500,- Kč/hod.
Expresní příplatek (zákazníkem požadovaný příjezd do 6 hod. od nahlášení problému) +500,- Kč/hod.
Příplatek za služby poskytované mimo pracovní dobu +500,- Kč/hod.

Cestovní náklady při cestě technika k zákazníkovi

10,- Kč/kmd